Atlantis

29. února 2008 v 16:05 | Denisa |  Báje a mýty
Atlantida, bohatá ostrovní říše, která údajně existovala až 9500 př.n.l., tolikrát hledána archeology, zato
tožňována s Amerikou, Santorini, Kanárskými ostrovy, Bermudským trojúhelníkem, dokonce i s Egyp-
tem, ale jenom bez výsledků. Žádné důkazy, žádné kulturní stopy, prostě nic.
A kdo za to blbnutí může?
Jedině vyprávění řeckého filozofa Platóna z počátku 4. století př.n.l. Jeho ústa hovořila o Egyptských
kněžích, kteří vyprávěli o Praathénách , které existovaly před 9000 lety, jejichž státní zřízení se podivu-
hodně přesně shodovalo se společenstvím o němž mluvil Sókratés .Ve stejnou dobu ležel za Herkulo
vými sloupy(Gibraltarskou úžinou) , v oceánu , jemuž dnes říkáme Atlantský , ostrov Atlantis ,který byl
větší než tehdy známá Asie a Afrika dohromady, tvrdili Egyptští kněží.
Okolo hlavního města této říše byly splavné kanály , ohraničené červenými , bílými a černými kamenný
mi zdmi. V královské zahradě stála svatyně krytá stříbrnými deskami zasvěcená Poseidónovi . Lidé žili
v přebytku a pýše, vládci se řídili božským řádem. Avšak toto netrvalo věčně a Atlantis začala upadat.
Vytáhla do velkého boje proti Praathénám a byla poražena . Později se celý ostrov v důsledku země-
třesení potopil do moře a přílivová vlna zalila i Praathény. Na existenci Atlantidy se věřilo jž ve starově
ku. Byla vždy promítána do horizontu nejnovějších ideí a objevů . Do dnešní doby se nenašel žádný dů
kaz o její existenci, je to jenom vášnivé hledání po něčem co lidi fascinuje. V roce 2002 konečně řečtí
archeologové prohlásili, že Platón myslel popisem Atlantidy opevnění athénského přístavu Pírea od
moře.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama