Rungholt

28. února 2008 v 20:51 | Denisa |  Nejvýznamnější archeologické objevy
Co to je Rungholt?
Rungholt je, nebo radši řečeno bylo město ,které se nacházelo v Německém zálivu ,kde moře zaplavi
lo celé úseky země,s nimi lidi ,dobytek a vesnice. Obyvatelé Rungholtu vybudovali své sídliště nad pra-
věkým říčním údolí m z doby ledové . Mezi dnešními ostrovy Pellworm a Nordstrand si mělčinami pro
razil silný proud "Norderhever", který zároveň přemístil dvacetimetrovou vrstvu sedimentu.Obyvatelé
Rungholtu napřed těžili z geologických poměrů,ale později se stali jejich obětí,neboťNorderhever jim
zprvu vytvořil jeden z mála přístavů přístupných v severofríské přílivové zóně moře.
Avšak stejný proud později území Rungholtu
zaplavil. Již staletí narážejí na písčinách poutníci
a vlastivědní pracovníci stále znovu na střepy,
kovové předměty a dřevěné fošny, na stopy po
odvodňovacích příkopech , studny a umělé pa-
horky pro domy. V r . 1921 ojevil místní rolník
Anton Busch skruže studní, pravoúhlé pahorky
někdejších umělých návrší ,a dokonce i brázdy
vyorané pluhem ve 14.století. Do této doby bylo město Rungholt legendou o bohatém městě,jež zmize
lo v rozbouřených vlnách. Oběv Rungholtu Buschovi změnil život,neboť v následujících čtyřiceti letech
věnoval studiu kartografie a archeologie.
Dále nacházel v zaplaveném městě kulturní stopy , podle kterých vypočítal , že na území mohlo žít asi
1000 lidí,kteří obchodovali s Porýním,Nizozemím a Španělskem. O svých nálezech zveřejnil 130 člán
ků a ve svých 80 - letech dostal jako oficiální uznání od odborného světa medaili Kielské univerzity
Christiana Albrechta.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama