Haithabu

26. března 2008 v 19:47 | Denisa |  Nejvýznamnější archeologické objevy
Toto osídlení vzniklo kolem 800-1050 barbarštími obchodníky,kteří jsou označováni jako Vikingové.
V prvních dvou staletích děsili obyvatele svou strategií bleskové války, které říkali "strandhagg". Ze
Skandinávie vyjížděly malé skupinky na rychlých koních za kořistí a na odvážné výpravy.Jakmile přistá-
li ,brutálně udeřili a zmizeli dříve,než bylo možno přijmout opatření na obranu.Ale Normané postup-
ně krotli,usazovali se a měnili se na mírumilovné obchodníky.Řada lokalit jim vděčí za svou existenci
např. Anglický york,irský Dublin a ruský Novgorod.Vikingové navíc oživili svými nákladními lodicemi
plavícími se podél pobřeží obchod v pobřežních krajinách Baltského a Severního moře.Haithabu,pou-
žívané jako překladiště pro zboží i kořist-poprvé se uvádí ve Franckých říšských análech k r.804 - se
vyvinulo v největší obchodní středisko Vikingů a zůstalo jím zhruba 250 let.
Haithabu bylo chráněno pevninou v zátoce tvořené řekou Schlei,zvané Haddebyer Noor.Pevninskou
stranu města chránil půlkruhový val, který lze dodnes snadno poznat díky hustému porostu stromů.
Všechny pozůstatky někdejšího osídlení jsou dnes pod zemí z důvodu zaplavení v 11.století. V celém
sídlišti vznikaly zhruba stejné parcely - to svědčí o společnosti rovnoprávných jedinců. Jejich domy
musely být každých patnáct až dvacet let obnovovány,déle nedokázaly vzdorovat povětrnostním pod-
mínkám.Starou budovu nechaly sesypat,ta pak tvořila základ pro novou.První domy byly postaveny ze
dřeva,stěny mladších domů už byly splétané z proutí.Tyto domy chránily před větrem a vlhkostí,méně
před chladem.Tím je jisté to,že desátého roku se dožil jen každý třetí-čtvrtý novorozenec a že lidé u-
mírali průměrně ve věku dvaceti až třiceti let. Nálezy lidských kostí dosvědčují typický obraz nemocí
této doby: rozdrcené pažní kosti v důsledku častých zranění úderem,chronické záněty zubního koře-
ne-degenerace celé čelisti,páteř deformovaná do tvaru U: postižený trpěl tak rozvinutou tuberkuló-
zou,že se pohyboval spíše lezením než chůzí. Dokonce jsem se dočetla i to, že když se v Haithabu
narodilo dítě,tak bylo hozeno do moře jen aby se rodina vyhnula výdajům.
Vikingové - kteří se mezitím změnili z plenících pirátů na mírumilovné obchodníky - se nakonec
sami stali obětí vlny násilí při bojích souvisejících se vznikem dánského a švédského království.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama