Judaismus

13. března 2008 v 13:49 | Denisa |  Náboženství
Judaismus je termín,který označuje od 19.stol. náboženství židovského národa - Izraele.Do té do-
By se používaly názvy jako "izraelitská víra",židovská víra"nebo" Mojžíšovská víra". Jinak židé oz-
načovali a označují doposud svojí víru jako emuna (víra) nebo dat (náboženství).Judaismus vznikl
jako kmenové náboženství hebrejských kmenů asi ve 2. tisíciletí př.n.l.. Podle Tóry (zákon,učení)
jsou předky izraelského národa tři praotcové, Abrahám, Izák a Jákob. Po vyjití z Egyptského otroc-
tví jim byl skrze Mojžíše dán boží zákon - tóra, což je moment, který je označován za založení ži-
dovského náboženství.Judaismus je monoteistickým náboženstvím.Také odmítá dogmata a podob
né "nezvratné pravdy". Po dlouhou dobu bylo jediným dogmatem to, že tóra je boží zákon seslaný
bohem a Izrael jej následuje.Nejuznávanější schrnutí judaismu se stalo třináct článků víry (šaloš es-
re ikarim),jejichž autorem je Maimonides.
Židovské tradice a zvyky
OBŘÍZKA
Náboženský život začíná u žida již osmý den po narození obřízkou - hebr. brit mila. Obřízka je v
Judaismu znamením smlouvy s bohem,kterou uzavřel Abrahám.U dívek se obřízka neprovádí.Bě-
hem obřadu dostává chlapec hebrejské jméno.
PIDJON HA - BEN
Jestliže se narodil prvorozený syn, musí ho jeho otec podle biblického nařízení vykoupit. Tento
obřad se provádí po obřízce,co je dáno chlapci jméno.Peníze,zaněž je chlapec vykoupen,jdou vět-
šinou na dobročinné účely nebo na provoz synagogy.
SVATBA
Svatbu provádí rabín. Nevěstě je dána svatební smlouva - ketuba. Svatba se provádí pod baldachý
nem - chupou - bývá zvykem,že chupu drží čtyři svobodní mládenci.Nevěsta sedmkrát obejde že-
nicha,poté započne svatební obřad.Ženich navlékne nevěstě prsten na ukazováček a dá jí napít ví-na.Jeden pohár,který musí oba vypít až do dna symbolizuje manželské štěstí,druhý pohár,ze které-
ho se napijí jen trochu symbolizuje pak nutné manželské a životní strážně.Na konci obřadu ženich
rozdupne sklenici,což je obřad,který připomíná zničení chrámu.Poté začne svatební veselka.
POHŘEB
Zesnulý je pohřben v rakvi nebo pouze zahalen do svého talitu,oblečen v bílém pohřebním rubáši.
Zpopelňování je většinou zakázáno. Na pohřbu se říkají zádušní motlitby, pozůstalí jsou nazýváni
Avelim (truchlící). Avelim mají zvláštní povinnosti - prvních sedm dní po úmrtí drží šiva - říkají
zvláštní motlitby,ve svém domě říkají zvláštní verzi birkat hamazon,nemusí se zúčastňovat částí li-
turgie,kde je hlavním motivem radost a veselí např.kabalat šabat.Muži se během šivy neholí.Po u-
plynutí šivy až po zbytek roku od úmrtí říkají pozůstalí při bohoslužbách kadiš sirotků. Po pohřbu
bývá zvykem studovat mišnu (duše) na paměť zesnulého.Na hroby je zvykem dávat místo kytek
kamínky,přání nebo prosby napsané na kousku papírku.
MEZUZA
Je to malé pouzdro umístěné ve výšce dvou třetin veřejí na pravé straně. Mezuzou by měly být o-
patřeny každé dveře v židovské domácnosti.Je v něm uložen svitek s textem.Jsou zdobeny písme-
ny š-d-j což znamená "šomer delet jisráel"(strážce dveří izraele)
PŘIPOMÍNKA NIČENÍ CHRÁMU
V domácnostech zbožných židů bývá zvykem nechat jednu stěnu neomítnutou - jakoby nedokon-
čenou - a to na paměť zničení chrámu.
BAR MICVA
Z náboženského hlediska je chlapec považován za dítě do svých třinácti let,dívka do dvanácti.
V tomto věku jsou děti schopny nést odpovědnost za své činy. Chlapec podstupuje obřad Bar
micva - syn příkazu,dívky podstupují obřad Bat micva - dcera příkazu.Jsou poprvé voláni k tóře,
dostávají svůj talit a tfilín a stávají se nábožensky způsobilými.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Denisa Denisa | 20. března 2008 v 19:37 | Reagovat

to už jsem viděla,promiň,ale já tomu nevěřím.

2 Pavlína Veselá Pavlína Veselá | E-mail | 5. června 2015 v 9:41 | Reagovat

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás
kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s jedním z největších českých internetových knihkupectví. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte adresu Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama