Machu Picchu

9. března 2008 v 20:32 | Denisa |  Inkové
Město kamenných stupňů vysoko v horách,vznešená připomínka raného lidstva(kolem 1450-
-1532) se pyšní na odlehlém horském hřebeni vysokém 2400 metrů. Tato incká komunikace
byla po více než čtyři staletí zarostlá džunglí.Město se terasovitě rozprostírá na horském hře-
beni o rozloze 800 krát 5000 metrů, spadajícím na třech stranách příkře do údolí. Přímo
před sídlištními areály jsou terasovitá pole, jenž Inkové budovali na svazích, pěstovaly se tam
brambory,léčivé byliny a kukuřice. Na většině teras vybudovaných stupňovitě na příkrém sva-
hu stály obytné domy s doškovou střechou.Nejnápadnější budovou v lokalitě je Torreón,po-
okruhová zděná stavba,která zaplňuje skalní výběžek.Uvnitř jsou do skály vytesány malé obět-
ní stoly a oltářní plastika. Hned vedle je budova, jejíž pečlivé provedení a zahrada se strážnicí
vybízejí k domněnce,že šlo o dům vládce.
Co bylo Machu Picchu doopravdy? Poslední útočiště, chrámová lokalita, nebo dokonce místo
původu Inků?Dnes vše nasvědčuje tomu,že to bylo něco jako venkovské sídlo,k němuž patřila
pole a řemeslnické dílny a řada chrámů k ceremoniálním účelům.V dolním městě před řeme-
slnickou čtvrtí leží chrám kondora, jméno dostal podle plastiky vytesané do skály. Ve výšce
chrámu začíná hlavní náměstí, kde slavili obyvatelé řadu inckých slavností. Slavnosti byly kon-
penzací za jinak tvrdý a plně kontrolovaný způsob života, jaký byli Inkové nuceni vést. Každá
vesnice musela přesně stanovenou část úrody vést pro šlechtu a kněze,ale taky pro ty,kdo by
li v nouzi.Z hlavního náměstí vede cesta na západní stranu k nejvýznamnějšímu místu obklope
nému třemi otevřenými chrámy. Od těchto chrámů vede schodiště na skálu dominující celé-
mu městu.Na jejím dva metry vysokém vrcholu byla vytesána jakási plastika s výklenkem,ploši-
nou a prstem. Dnes není jasné zda šlo o astronomický kalendář, nebo obětní oltář, ale v kaž-
dém případě sloužila svatyně slunečnímu kultu.Při slunovratu je vidět přesně bod východu ne
bo západu slunce (inti-vatana-kde je navázáno slunce). Jejich fascinující sluneční kult byl ovšem
doprovázen brutálními obětními rituály, jímž chtěli naklonit mocné přírodní síly.Obětována
byla stáda lam, celá sklizeň určitých oblastí i krásné panny. Jenže ani oběti všemocnému slunci
ani božský král Atahualpa s 1000 válečníky nestačili před Španěly lačnících po zlatě.16.listopa-
du 1532 zajal Francisco Pizarro Atahualpu. Jako výkupné si vymohli nesmírné množství zlata,
pak však božského krále přesto popravili - napřed ho nechali kněžími odsoudit jako kacíře. V
tu dobu bylo však již Machu Picchu opuštěné.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama