Korán

21. dubna 2008 v 21:01 | Denisa |  Náboženství
Svatá kniha Korán,arabsky al-Kurán(přednášení,čtení),je svatá kniha muslimů obsahující sbírku tex-
tů,které přednášel Muhammad během své dvacetileté prorocké činnosti v Mekce a Medíně.První
Muhammadova zjevení se tradovala pouze ústně.Časem si je,ale horliví muslimové začali zazname-
návat na různé písařské materiály:kůži,palmové stvoly,dřevěné tabulky a úlomky kamene nebo kos-
tí.Teprve v Medíně měl Muhammad několik písařů,kteří pod jeho vedením soustavně zapisovali zje
vení a spojovali je ve větší celky.Vzniklo tak několik sbírek Muhammadových zjevení,z nich někte-
ré ovšem dodatečně až po jeho smrti.
Po Muhammadově smrti skončila přirozeně boží zjevení,a tak také byly navždy přerušeny rozhovo-
ry Alláha s obcí věřících prostřednictvím proroka.Úlohu proroka božího už nikdo nezdědil.Pro mu
slimy to znamenalo,že se museli snažit shromáždit všechna zjevení a pečlivě je zaznamenat pro bu-
doucnost.Podle tradice dal podnět k jejich zaznamenání a k prvnímu sestavení koránu pozdější Cha
lífa Umar hned v roce 633.Prý ho navrhl uspořádat v písemné podobě,aby nezanikla jeho znalost.
Definitivní konečná podoba koránu,ale ve skutečnosti vznikala v letech 651 - 656 kdy Chalífa Uth-
mán zřídil radu v čele s prorokovým písařem Zajdem inb Thábitem,která měla stanovit závazné
znění koránu.
Všechna Muhammadova zjevení byla zaznamenána v rýmované próze a sloučena do 114 kapitol.
Každá kapitola(súra) má svůj název a má různý počet veršů(áját).Kapitoly jsou v koránu seřazeny
podle délky od nejdelší k nejkratší s výjimkou první súry(al-fátiha),která je nejrozšířenější modlit-
bou muslimů.
Uthmánova komise nechala zhotovit tři nebo čtyři opisy závazného znění koránu z nichž jeden po-
nechali v Medíně a ostatní zaslai do hlavních provincií.Korán,který se dodnes užívá v islámském
světě je totožný právě s tímto textem,který byl zaznamenán za Uthmánovy vlády.Muslimové,pro
něž se stal korán základem jejich světového názoru,považují jeho obsah,jazyk i styl za jedinečný a
nenapodobitelný Alláhův výtvor.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama