Královnin poklad

28. dubna 2008 v 20:34 | Denisa |  Zajímavosti ze Starého Egypta
Za vlády Amenemheta IV. Maacherurea a posléze jeho sestry královny Sebeknofru se ve druhé po-
lovině 18.století př.n.l. objevují první známky oslabování ústřední královské moci.V období násle-
dující 13.dynastie jsme svědky obdobných jevů jako po smrti předposledního panovníka Staré říše
Pepiho II.: vládci se po sobě rychle střídají,upadá hospodářství a do Egypta pronikají cizinci.Nejhor-
ší situace je na východu Delty,kam přicházejí četné semitské kočovné kmeny,s jejichž příslušníky
se spojují asijští otroci a propuštěnci.Jejich vliv v Egyptě sílil,postupně získali významné úřady,a tím
i moc.
V první polovině 17. Století př.n.l. se proud asijských přistěhovalců do dolního egypta ještě znáso-
bil. Egypťané je tehdy pojmenovali hekau chasut, vládci pouštních zemí, tedy titulem, kterým ve
střední říši označovali beduínské náčelníky.Z tohoto egyptského výrazu pochází slovo Hyksósóvé,
které dodnes používáme k označení cizích vládců 15. a 16. Dynastie panujícím v egyptě sto let.
Přitom šlo o příslušníky západosemitských kmenů,kteří za příznivých politických poměrů a s pomo-
cí nových,účinných bronzových zbraní a vyspělejšího válečnictví ovládli syrské a palestinské kmeny,
obsadili deltu a okolo roku 1650 př.n.l. se v ní ujali vlády a založili své sídelní město Avaris.
S cizí nadvládou se ovšem nikdy nesmířil hornoegyptský veset,jehož vládci zorganizovali protihyk-
sóský odpor a postavili se do jeho čela.Předem řekněme,že odpor byl úspěšný,skončil se osvobo-
zením země z cizího jha a představoval počátek třetího vrcholného období staroegyptských dějin-
-nové říše.Úspěšní vesetští vládci tvoří 17. Dynastii,která trvala přibližně sto let.
Panovníci 17. Dynastie a členové jejich rodin se nachávali pohřbít v Dra Abú en-Naze,což je skal-
natá oblast na západním břehu Nilu patřící k rozlehlé vesetské nekropoli.Jejich hrobky byly obje-
veny již v první polovině minulého století a nálezy z nich se dostaly do různých zemí,takže jsou ny-
ní roztroušeny po muzeích.Archeologické výkopy tohoto pohřebiště 17. Dynastie jsou nerozlučně
spjaty zejména se jménem slavného francouzského egyptologa A.F.F. Marietta.
K největším Mariettovým nálezům v Dra Abú en-Naze patřila bezesporu rakev s mumií královny
Ahhotep a její pohřební výbava.Tento nález učiněný v roce1858 je v archeologii znám jako "po-
klad královny Ahhotep".Zvláštní místo mezi předměty královny Ahhotep zaujímaly zbraně a šperky
Vysokou uměleckou hodnotou vynikají především dýky vykládaném elektronem,karneolem a lapi-
sem lazuli a válečné sekery zdobené různými scénami a hieroglyfickými nápisy.Pozoruhodná je 43
centimetrů dlouhá bárka ze zlata s jejím majitelem a posádkou.Šperkařská díla z Ahhotepiny hrob-
ky,jako například náprsní destička,náramky a řetězy s přívěsky,potom patří k těm nejkrásnějším,
které ze starověkého egypta známe.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama