Červen 2008

Periklés

1. června 2008 v 20:34 | Denisa |  Významné osobnosti starověkého Řecka
Asi 495-429 př. n. l.
Periklés byl jedním z největších a nejschopnějších vůdců athénského městského státu, který za
jeho vlády mocensky, hospodářsky i kulturně velmi vzkvétal. V tzv. Periklově době dosáhly
Athény vrcholu své demokracie. Největší nebezpečí pro Athénskou demokracii viděl Periklés
ve zbraněmi řinčící konzervativní Spartě a městských státech sdružených v Peleponéském spolku,
jejich závist a rivalita vedly až k nejkrvavějšímu konfliktu v řeckých dějinách - Peloponéské válce.
Během ní se v Athénách rozšířila morová nákaza, jíž podlehl i Periklés.

Sušruta

1. června 2008 v 20:12 | Denisa |  Osobnosti Indie
Asi 380-450 n. l.
Sušruta byl proslulým indickým chirurgem. Žil na dvoře vládců rodu Gupta, v jejich hlavním městě
Pataliputra (nyní Patna). Dnešní terminologií lze říci, že se specializoval na plastickou chirurgii s
použitím kožních štěpů (v době, kdy se za trest uřezávaly nosy, uši apod., byla plastická operace
často jedinou možností, aby provinilec dál společensky žil). Dokázal operovat oči, rozštěp rtů a
při porodech neváhal použít císařský řez. Před chirurgickým zákrokem zřejmě podával pacientům
nápoj tišící bolest. Sušruta zaznamenával své metody v knize Sušrutasamhita. V této knize také
popsal různé chirurgické nástroje.