Vlastní podobizna s uříznutým uchem - 1889,51x45 cm Soukromá sbírka

Vlastní podobizna s uříznutým uchem - 1889,51x45 cm Soukromá sbírka